Elevkort / skolekort

Du får et elevkort på skolen. Dette brukes blant annet som lånekort på skolebiblioteket, og du kan bruke det til å hente utskrifter på skriveren.

Alle nye elever blir fotografert i september, og bildet brukes på elevkortet ditt.
Kortet brukes, foruten som ID-kort, som lånekort og hvis du vil benytte deg av selvbetjent utlån på skolebiblioteket.

Kortet kan også brukes på skriverne på skolen. Når du har sendt dokumentet ditt til utskrift via nettsiden http://print.akershus-fk.no, kan du gå til nærmeste tilgjengelige skriver, legge kortet på skriverens kortleser og hente utskriftene dine.

Elevkortet deles ut når du går på Vg1 og skal brukes alle tre årene ved skolen. Kortet oppdateres hvert år med nytt klistremerke for det aktuelle skoleåret. Klistremerke får du av kontaktlærer en av de første ukene ved nytt skoleår. 

Nytt elevkort


Har du mistet elevkortet, må du betale kr 100 for et nytt.

Bestilling av elevkort gjør du direkte selv med Ariel Foto.
Send en e-post om elevkort til elevkort@ariel.no med info om navn og skole. Du får da en innlogging som muliggjør bestilling på deres nettside www.ariel.no.

Elevkortet betales ved bestilling, og kortet sendes først til skolen for kontroll og utdeling i løpet av ca. 10 arbeidsdager.

Ariel Foto kan også kontaktes på tlf. 64 98 52 00.