Skolekort

Du får et ID-kort på skolen. Dette brukes blant annet som lånekort på skolebiblioteket, og du kan bruke det til å hente utskrifter på skriveren.

Alle elever blir fotografert i september, og bildet brukes på ID-kortet ditt.

ID-kortet brukes hvis du vil benytte deg av selvbetjent utlån på skolebiblioteket.

Kortet kan også brukes på skriverne på skolen. Når du har sendt dokumentet ditt til utskrift via nettsiden http://print.akershus-fk.no, kan du gå til nærmeste tilgjengelige skriver, legge kortet på skriverens kortleser og hente utskriftene dine.