Lese- og skrivevansker

Digitale lese- og skriveprogram

Elever med dokumentasjon (fra f.eks. PPT) på at de har dysleksi eller andre spesifikke lese-/skrivevansker kan søke NAV hjelpemiddelsentralen om personlig lisens til ønsket programvare. IT-support på skolen vil deretter kunne bistå eleven med nedlasting av programmene.

Her finner du nyttig informasjon om om støtteverktøy for elever med lese-skrivevansker.

 

Lærebøker i lydutgave

Mange elever med dysleksi har stor nytte av å bruke lydbøker i ett eller flere fag.

Skolelydbøkene er tilrettelagte lærebøker som du selv kan låne og laste ned, og tilbudet er gratis. Statped og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) samarbeider om tilbudet.

For å låne skolelydbøker, må du sende inn et registreringsskjema. Du kan bli bedt om å vise dokumentasjon (fra f.eks. PPT) på at du har dysleksi eller andre spesifikke lese-/skrivevansker.

Last ned registreingsskjema her.

Utfylt skjema sendes pr. post til Statped skolelydbok, Postboks 113, 3081 HOLMESTRAND

Les mer om skolelydbøker på Statped sine nettsider.