Elevråd

Elevrådet på Bjertnes gjør en aktiv innsats for skolemiljøet og ivaretar dine rettigheter som elev.

Hva er elevrådet?

Elevrådet ved Bjertnes videregående skole består av en tillitselev fra hver klasse. Hver klasse velger sin tillitselev ved skolestart.

Elevrådsstyret består av engasjerte elever med bestemte oppgaver innen elevrådet.

Medlemmene i elevrådsstyret står for den daglige driften av elevrådet, og har taushetsplikt i saker som krever dette. Elevrådsstyret blir valgt ved slutten av første termin og sitter ett kalenderår.

Elevrådsstyret 2018

  • Leder: Joy Anin
  • Nestleder: Henriette Brurok
  • Informasjonssjef: Tina Kvatningen Hansen
  • Fylkeselevrådsrepresentant: Sondre Brobakken Kristiansen

Representanter i Barn og unges kommunestyre (BUK):

  • Aurora Lynnebakken 
  • Selma Rydland Fjøsne

Du kan påvirke!

Elevrådet har flere komiteer som jobber med ulike tema. Hvis du kan tenke deg å bidra i komiteene, ta kontakt med en i elevrådsstyret.

OD-komiteen arrangerer internasjonal uke og OD-dagen (Operasjon Dagsverk) hvert år. I 2017 gikk pengene til Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms utdanningsprosjekter midt i verdens største oljekatastrofe i Nigeria.

Elevrådsseminar

Bjertnes videregående skole har tradisjon for at alle tillitselever og styremedlemmer drar på et elevrådsseminar om høsten.

Dette seminaret har vi for at tillitselevene skal lære hverandre å kjenne, samt at man får en innføring i hva det vil si å være en tillitselev og en del av elevrådet.

Seminaret er veldig lærerikt og utviklende, samtidig som det er moro og sosialt.

 

Kontaktpersoner

Elevråd Bjertnes vgs

E-post elevrad@bjertnes.vgs.no

Laurits Lundgaard

Miljøarbeider

E-post Laurits.Lundgaard@bjertnes.vgs.no