Samiske veivisere besøkte Bjertnes

Hele 3. trinn har vært så heldige å få besøk fra samiske veivisere denne uka.

Åpen dialog

De to dyktige veiviserne har lært oss mer om samisk kultur og historie, og svart på spørsmål fra elevene. Det var fint å se engasjerte elever og to sterke formidlere i åpen dialog.

Takk for besøket og velkommen igjen!

Hva er samiske veivisere?

Ordningen går ut på at samiske ungdommer forteller om sin hverdag, kultur og tradisjoner. Hvert år velges det ut fire samiske ungdommer mellom 18-25 år som blir samiske veivisere. De reiser hovedsaklig rundt på videregående skoler, men besøker også andre ungdomsfora og studenter ved lærerutdanningene. Ungdommene som er samiske veivisere har fått opplæring ved Samisk høgskole i Kautokeino for å kunne gjennomføre oppgaven sin. 

Tiltaket skal på en realistisk og engasjerende måte være med på å øke bevisstheten om det moderne samiske samfunnet, og også om samisk historie og samfunnsutvikling, ifølge nettsidene deres.

Her kan du lese mer om ordningen.

Prøveprosjekt ble fast ordning

Ordningen Samiske veivisere var opprinnelig et treårig prøveprosjekt hvor tre ungdommer i et år reiste rundt til skoler rundt om i landet og informerte om samisk kultur og samfunnsforhold. Etter evalueringen av prosjektet høsten 2007, ble det vedtatt at tiltaket med samiske veivisere skulle bli videreført som en fast ordning.