Har du søkt om stipend fra Lånekassen?

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend. Du må søke selv.

Søk innen 15. november hvis du vil ha støtte fra Lånekassen for høstsemesteret 2018.

Her ser du hvor mye du kan få.

Alle elever får utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det. Har du allerede fått stipend for høstsemesteret, behøver du ikke å søke på nytt nå.

Søknadsskjema finner du på Lånekassens nettsider.