Klage på standpunktkarakterer?

Ordinær klagefrist på standpunktkarakter for alle elever på alle trinn er torsdag 21.06. kl.1600.

Standpunktkarakterene offentliggjøres i Skolearena mandag 11.06. kl. 1600.

Hurtigklagefristen på standpunktkarakter for vg2 YF og vg3 ST/PB er tirsdag 12.06 kl. 1600.

Ordinær klagefrist på standpunktkarakter for alle elever på alle trinn er torsdag 21.06. kl.1600.

Klageskjemaet finnes på Itslearning under faget Bjertneselev og på nettsidene til Akershus fylkeskommune.