Elever løser verdensproblemer

7. juni reiser ti Bjertnes-elever til Alkmaar i Nederland. Her skal de delta i simuleringer av møter i NATO, Sikkerhetsrådet og ulike FN-komiteer.

Tekst: Patricia Noemi Asdal Bjørgan 

IMUNA 2018

IMUNA er en forkortelse for International Model United Nations of Alkmaar. Konferansen arrangeres av elever ved Murmellius Gymnasium i Alkmaar. I utgangspunktet er tanken bak MUN (Model United Nations) å øve på prosesser i ulike FN-organ. Elevene ved skolen i Alkmaar har valgt å utvide programmet til å også omfatte møter i NATO. Grunnen til dette er et ønske om å utforske temaer og problemstillinger som hører hjemme i NATO.

Hva lærer elevene?

Elevene får trening i å tenke løsningsorientert rundt komplekse problemer, samtidig som de drilles i diplomati og formell språkbruk. De må gå formelt kledd, alle møter foregår på engelsk, og elevene skal skrive, debattere og stemme over forslag til løsninger på verdenssamfunnets utfordringer. Ettersom det er en stor konferanse med flere hundre deltakere, blir elevene plassert i forskjellige komiteer.

Securing Security

Det overordnede temaet for IMUNA 2018 er «Securing Security». De ulike komiteene har likevel svært forskjellige agendaer. Sikkerhetsrådet skal drøfte spenningene på den koreanske halvøya, situasjonen i Mali og forfølgelsen av rohingyaene i Myanmar. Mens NATO-møtene blant annet skal ta for seg NATOs relasjon til Ukraina, skal man i kommisjonen for bærekraftig utvikling finne praktiske løsninger for å få ned dagens energiforbruk. 

Vi ønsker delegasjonen fra Bjertnes lykke til!