Heldagsprøver

Vårens heldagsprøver avvikles i uke 15 og uke 16. Detaljert informasjon om fag og datoer finnes på Itslearning. Lykke til!

Logg deg på Itslearning.

I mappa "Heldagsprøver våren 2018" under faget Bjertneselev finnes planen for dagene i uke 15 og 16 med forklaringer. I mappa finner du også informasjon om gjennomføringen av prøvene, eventuelle forberedelsesdager, hjelpemidler og tilrettelegging.  

Husk å ta med:

  • fulloppladet PC/Mac
  • lærebok
  • ordbok
  • kalkulator, linjal, passer
  • skrivesaker
  • evt. andre tillatte hjelpemidler.