Ingrid, Julie og Silje kjemper om Realfagsprisen

Nittedal og Lillestrøm Rotaryklubb har, sammen med bedrifter og institusjoner på Kjeller, etablert en realfagspris for elever som går på Bjertnes-, Lillestrøm- og Skedsmo videregående skoler.

Fagdag om realfag

Onsdag 28. februar deltok Silje, Julie og Ingrid på en fagdag på Forsvarets Forsknings Institutt (FFI). Der fikk de høre på  foredragene "Klimaproblemet - vår største globale utfordring?" av Jan-Ivar Botnan (forskningssjef ved FFI) og "Dyp læring og kunstig intelligens - konsekvenser for samfunnet" av Eilif Solberg (forsker ved FFI), og var aktivt med i diskusjonen angående disse temaene i etterkant.

Imponerende bidrag fra elevene

I tillegg hadde hver av elevene fått i oppgave å holde en egen presentasjon med tema «En realfaglig problemstilling jeg er opptatt av». Elevene imponerte de tilstedeværende med presentasjoner om "Astronomi og romfart", "Nevroplastisitet - kurering av lammelse" og "Hyperloop - magnetisme i praksis".

Ingrid Amalie Solbjørg, Julie P. Pedersen og Silje H. Lund er Bjertnes sine kandidater til Realfagsprisen 2018 Guro Smedsrud/Bjertnes vgs
Ingrid Amalie Solbjørg, Julie P. Pedersen og Silje H. Lund er Bjertnes sine kandidater til Realfagsprisen 2018
Guro Smedsrud/Bjertnes vgs

Om realfagsprisen

Prisen deles ut årlig og tildeles elever som innen realfag bedømmes, av lærere og en overordnet jury, å være best skikket til å få disse utmerkelsene. Det blir en pris for beste elev fra hver av de deltakende skolene på 10 000 kr. Prisvinnerne fra de tre skolene konkurrerer dernest om en førsteplass, som i tillegg får 5 000 kr

Prisutdeling 14. mars

Prisutdelingen skjer ved en seremoni i aulaen på Lillestrøm videregående skole den 14. mars. Venner, familie og lærere er velkomne til å være med, gi i så fall beskjed til kandidatene eller send en mail til guro.smedsrud@bjertnes.vgs.no.

Bakgrunnen for prisen

Rotaryklubben sier dette på sine nettsider:

«Realfagenes stilling i skolen har vært under et langvarig press. Fordi realfagene av mange oppfattes som tunge, har det lenge vært en tendens til å velge bort slike fag til fordel for mykere fag. På den annen side har velstandsutviklingen i Norge den siste mannsalder nettopp vært betinget av en omfattende bruk av realfaglig kompetanse i alle deler av samfunnet. Denne tendensen vil med stor sikkerhet forsterkes i tiden fremover».