Niendeklassingene fikk prøve seg på videregående skole

Bjertnes har hatt besøk av ungdomsskoleelever som hospiterte i timene på ulike programområder. De som valgte å se nærmere på elektrofag, fikk prøve flere spennende oppgaver.

Her fikk de programmere Lego og Arduino, koble datanett, brannalarm, porttelefon og coaxnett for TV. Niendeklassingene laget datakabler og coaxkabler og drev feilsøking - alt under kyndig veiledning av elever og lærere på programområdet data og elektronikk på Bjertnes. Opplegget er en del av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet i grunnskolen. 

Utdanningsvalg

Faget skal gi ungdomsskoleelevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og gjøre dem kjent med aktuelle yrker. Her får de mulighet til praktisk aktivitet og litt fordypning i noen av fagene som kan være aktuelle for dem i videregående opplæring. 

Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke.

Framtidige Bjertnes-elever?

Niendeklassingene som deltok i undervisningen på Bjertnes i ukene før vinterferien, fikk prøve seg på studiespesialisering, byggfag, elektrofag, service- og samferdsel og helse- og oppvekstfag.

Vi håper ungdommene fikk et godt inntrykk av skolen og fagene våre og ønsker dem velkommen tilbake som søkere høsten 2019!