Typisk dem!

Sosiologi og sosialantropologi-elever besøkte utstillingen "Typisk dem" på Interkulturelt Museum i Oslo

Bevisstgjørende fagdag

Fredag 2. februar var sosiologigruppa på tur til Interkulturelt Museum på Grønland i Oslo sentrum. De besøkte den interaktive utstillingen "Typisk dem", der fordommene deres ble utfordret. Gjennom inndeling i grupper, "the jungle of prejudice" og formulering av felles fordommer, var tanken at de skulle bli mer bevisste på egne fordommer, og hvordan vi lett setter andre mennesker i bås.