Advokat Halvorsen på besøk i Rettslære 2

Fredag 1. desember hadde elevene i Rettslære 2 besøk av advokat Øyvind Tronier Halvorsen fra advokatfirmaet Halvorsen.

Ugyldige avtaler

Vi fikk en flott forelesning om avtalerett med spesielt fokus på ugyldige avtaler etter avtalelovens § 36. Det var spennende for elevene med både faglig påfyll og ikke minst opplæring i mye relevant rettspraksis. Det ble og tid til spørsmål rundt karriereveien for en advokat, arbeidsoppgavene til en advokat og mye spørsmål innenfor jussen.

Advokat for en dag

Til slutt fikk de som ville, prøve advokatkappen. Dette var populært og bilder ble delt i ulike sosiale medier. Bjertnes videregående skole er veldig takknemlige for at det lokale næringslivet bidrar positivt inn i skolehverdagen.