Økonomidirektørens time hos Diplom-Is

Elevene i faget Økonomi og ledelse på Vg3 fikk en grundig økonomitime hos Diplom-Is forleden. Det er andre året økonomidirektør Geir Inge Hansen og controller Ole Christian Kaxrud tar oss med på sin økonomitime og en omvisning i iskremfabrikken på Gjelleråsen.

Utviklingen i selskapet og dagens forretningsfokus sto på agendaen. I tillegg fikk vi smake på verdens beste is produsert her i Nittedal.

Teori og praksis

På skolen gjør vi økonomiske analyser og regner på hvilke valg som er smarte å gjøre. I skoletimen før besøket hadde vi jobbet med noen enkle analyser kalt «dekningspunktanalyse». Dette for å vite hvilken omsetning vi minimum må ha for å ikke tape penger. Analysen gjøres enten for hele selskaper eller på nye produkter. Det må jo kalles god planlegging når vi får se de samme beregningene for Diplom-Is, både som selskap og på et av produktene. Hvilket produkt vi fikk se tallene på, er selvfølgelig en forretningshemmelighet, men det er motiverende å se at det vi lærer på skolen brukes ute.

I virkeligheten er det helheten som teller

I skolefag på videregående nivå har vi ofte en del forenklet teori, og vi jobber med bruddstykker av en helhet. I virkeligheten er det helheten som teller, men vi må ha kontroll på alle bruddstykkene. Hos Diplom-Is må økonomene forstå hele verdikjeden for å ikke suboptimalisere et område som gir større tap et annet sted. Gode spørsmål kom. Hvorfor har ikke Diplom-Is produksjon i Nord-Norge for å spare transportkostnader? Overvekten av Norges ca 5 millioner innbyggere er konsentrert på Sør-Østlandet. Det er derfor ikke kundegrunnlag nok for egen fabrikk i Nord-Norge. Dette og flere andre faktorer gjør at Diplom-Is over en lang periode har gått fra 7 produksjonssteder til kun å produsere iskrem på Gjelleråsen.

Økonomi og Markedsføring

Gode økonomer forstår markedsføring og gode markedsførere forstår økonomi. På skolen er det et litt kunstig skille mellom disse fagene. I yrkeslivet og for en forretning som Diplom-is, eller andre som lever av å selge varer og tjenester til kunder, henger dette sammen. Geir Inge gav oss derfor en grundig presentasjon av hvordan iskrem-markedet ser ut og hvordan de jobber for å lykkes i dette markedet. Ole Christian gav oss et innblikk i hvordan markedsføringen kan gi utfordringer, som de fleste bedrifter har. Det er en regel om at 20% av bedriftens produkter står for 80% av omsetningen og overskuddet. Mange småprodukter taper bedriften penger på. De må ofte ha disse produktene for å beholde og utvikle sin posisjon i sitt marked. Diplom-is er intet unntak her, deres første prosent er ikke større enn 13%. Vi kan jo bare tenke hvor flinke Apple er til dette.

Jeg vil på vegne av elevene og Bjertnes videregående skole få takke Diplom-is for en meget verdifull skoletime og mye god is.

Tekst: Petter Olstad, økonomilærer