Nå er det tid for den årlige Elevundersøkelsen

Dette er en undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Elevundersøkelsen er en svært viktig undersøkelse for oss. Vi bruker elevenes svar til å gjøre skolen bedre.

Undersøkelsen er anonym

Når du svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver du ikke inn navnet ditt. Verken skolen, kommunen eller staten kan se hva enkeltelever har svart. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene elevene gir blir lagret og brukt på riktig måte.

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men svarene dine bidrar til at vi kan gjøre skolen bedre. 

Gjennomføring av undersøkelsen skjer på skolen

  • Alle elevene i 1ST skal gjennomføre elevundersøkelsen tirsdag 19. desember i A-timen.
  • Alle øvrige elever skal gjennomføre elevundersøkelsen mandag 11. desember i A-timen.

Du vil få utdelt brukernavn for pålogging av din kontaktlærer. Pålogging skjer gjennom Utdanningsdirektoratets nettsider.

Les mer om Elevundersøkelsen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.