Rehabiliteringen er i gang

Skolen skal gjennom en omfattende rehabilitering det neste året. Alt av ventilasjon skal byttes, bygget skal etterisoleres og dører og vinduer skal byttes. Utvendig fasade vil også bli fornyet.

Inneklimaprosjektet

Alt dette gjøres for at skolens inneklima skal bli bedre. Derav heter prosjektet «Inneklimaprosjektet». Det vil også bli noe innvendig overflatebehandling.

Undervisning i paviljonger

Fra og med skolestart vil mer eller mindre all undervisning foregå i paviljonger i skolens indre skolegård, bortsett fra byggfag og elektrofag. Disse utdanningsprogrammene vil ha undervisningen der de er i dag.

Det vil bli seks selvstendige paviljonger. Alle lærere vil få arbeidsrom i fjerde etasje i eksisterende bygg, samt at personalrom og skolebibliotek også vil bli å finne der.

Skolens ledelse, servicetjenester, administrasjon og øvrige elevtjenester vil bli lokalisert i den største paviljongen ut mot riksveg 4.

Skolestart 2018 med bedre inneklima

Rehabiliteringen startet mandag 26. juni 2017, og etter planen vil det bli skolestart 2018 i et bygg som har dagens standard for inneklima.

Skoleåret 2017-2018 innledes med oppmøte for alle elever i Kulturverket Flammen torsdag 17. august.