Nyheter

Til topps i Gründeridol på Mosenteret

Fire ungdomsbedrifter fra salg, service og sikkerhet konkurrerte om å ha den beste forretningsideen. Vinnerne møter andre ungdomsbedrifter fra Romerike i regionfinale på Strømmen storsenter 22. oktober.

Suppeservering i aulaen

Verdensdagen for psykisk helse

ble markert på Bjertnes 13. oktober. Det var suppeservering i aulaen og mulighet for bli kjent med viktige ressurspersoner på skolen og i kommunen.

Elevundersøkelsen

Utdanningsdirektoratet arrangerer brukerundersøkelser for at elever, lærere og foreldre skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Bjertnes gjennomfører Elevundersøkelsen i løpet av oktober. Skolen inviterer alle elevene til å svare.

Holdningskampanje om mobil- og PC-bruk i timene

Sara, Une og Sunniva ville gjøre noe med bruk av PC og mobil som forstyrrer undervisningen og læringen.

Elevene ble delt inn i ulike komiteer i elevrådet. Komiteene har sine egne oppgaver de skal utføre for elevrådet og skolen. Her er komiteen for Operasjon Dagsverk.

Internasjonale dager før Operasjon Dagsverk

Årets OD-prosjekt skal gå til Amnesty International Norges arbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter i Chile, Peru og Argentina. OD-komiteen på Bjertnes ønsker å la elevene forberede seg til årets innsamling med en informasjonsdag for hvert trinn.

Holdningskampanje mot fravær

Tor Martin, Ole Kristian, Martine, Remi og Åse fra medie- og informasjonskunnskap på 3. trinn ønsket å fokusere på elevenes holdninger til fravær. De laget en holdningskampanje.

Og sist men ikke minst: Elevrådsstyret ved Bjertnes videregående skole.

Elevrådsseminar på Viubråtan

Bjertnes videregående skole holdt sitt årlige elevrådsseminar på Viubråtan feriesenter på Harestua den 9. og 10. september. Her deltok tillitsvalgte fra alle klassene på skolen.

Vinnere av Gründer Grand Prix 2015

Gründer Grand Prix

10. september arrangerte vi Gründer Grand Prix for 2. klasse service og samferdsel. Formålet var å komme frem til fire gode forretningsideer elevene kan videreutvikle og etablere ungdomsbedrifter på.

Mingling ute i skolegården

Samarbeid om narkotikaforebyggende arbeid

Akershus fylkeskommunes avdeling for videregående opplæring og de tre politidistriktene i Akershus har inngått avtale om å samarbeide om narkotikaforebyggende arbeid på skolene i fylket.

En stor delegasjon fra AUF

Rødt flertall i skolevalget

8. september var det skolevalg på Bjertnes. Arbeiderpartiet ble vinneren med SV som nummer to.