Første skoledag for elevene

Første skoledag, torsdag 16.08.18:

08.10–11.20 Mottak av vg1-elever ved kontaktlærer, i aulaen først, deretter i klasserom etter egen plan.

10.00–13.30 Mottak av vg2-elever ved kontaktlærer, i aulaen først, deretter i klasserom etter egen plan. 

11.25–11.55 Lunsj, matpakke

12.00–15.00 Mottak av vg3-elever ved kontaktlærer, i aulaen først, deretter i klasserom etter egen plan.                      

I løpet av de fire første skoledagene blir det oppstartsamtaler etter egen plan for vg1 og 3PB. 

Fra og med fredag 17.08.18:

Undervisning i alle klasser etter egen timeplan (se timeplan på hjemmesiden).

Lærebokutlån

Du vil få tildelt et bokskap og få låne nødvendige lærebøker. Tidspunkt for læreboklån vil framgå av timeplanen. Vi oppfordrer deg til å ta med hengelås fra første dag, så bøkene dine kan låses inn.

Velkommen til skolestart og nytt skoleår på Bjertnes!