Eksamen italiensk I, spansk I, tysk I, matematikk R2, S2, 1P og 1T