Siste skoledag før sommerferien for elevene

Plan for siste skoledag for elever på Vg1 og Vg2:

Kl. 0810-0920:

  • Trinn 1 flytter pulter/stoler fra blokkene til tildelte klasserom i hovedbygget
  • Trinn 2 har avslutning i egne klasserom i blokkene

Kl. 0920-1030:

  • Trinn 2 flytter pulter/stoler fra blokkene til tildelte klasserom i hovedbygget
  • Trinn 1 har avslutning i tildelte klasserom i hovedbygget

Kl. 1045-1200:

  • Felles avslutning for trinn 1 og trinn 2 i aulaen

Kl.1215:

  • Skolebussene returnerer fra skolen