Nyheter

Mannlig elev

Spørreundersøkelse for elevene på 1. trinn

05.02.2016

Forskningsstiftelsen Fafo gjennomfører en spørreundersøkelse om integrasjon, oppvekstmiljø og utdanningsvalg blant ungdom i Oslo, Akershus og Drammen. Alle Vg1-elever som svarer på spørreskjemaet, er med i trekningen om fem iPader.

Les saken

Innledningsvis får alle delegasjonene legge fram sitt syn på saken. Deretter blir det åpnet for debatt.

FN-rollespill: I Kongos dype skoger

03.02.2016

Et antall elever i programfaget samfunnsgeografi har reist til Kinshasa for å delta i forhandlinger om vern av et regnskogområde i Kongo. Uenigheten er stor og utfallet er uvisst. Kjør debatt!

Les saken

Disse gutta deltar i undervisningen på elektrofag.

Elever på 9. trinn hospiterer på Bjertnes

25.01.2016

Faget utdanningsvalg på ungdomsskolen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike utdanningsprogram i videregående skole.

Les saken